Lombikkülföldön logo
lombikkulfoldon.huMeddőségi kezelések külföldi magánkórházakban

ÁSZF

FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2022.09.01. napjától

1. Általános szabályok

Jelen Felhasználók részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Felhasználó ÁSZF”) a Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 12-09-009222, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12), mint a https://lombikkulfoldon.hu honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) és a fenti honlap felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejött jogviszonyra vonatkozik.

A jelen Felhasználó ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó, és a Ptk. 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősül és a Felek jogviszonyában kötelező erővel bír. Az általános szerződési feltétel a szerződés részévé válik, mivel Szolgáltató lehetővé tette, hogy a Felhasználó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt elfogadja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a lombikkulfoldon.hu honlap használatával elfogadja a Felhasználó ÁSZF-t, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. Alapvető fogalmak

A Szerződésben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések jelen Felhasználó ÁSZF-ben is azonos jelentéssel bírnak. A jelen Felhasználó ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Felhasználó: Az a természetes személy, aki használja a Honlapot.

Honlap: A https://lombikkulfoldon.hu weblap.

Szolgáltató: A Foglaljorvost Online Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2., adószám: 25307490-2-12, Cégjegyzékszám: 12-09-009222, fióktelep és postacím: 1085 Budapest, József krt. 33. II. em. 9.; e-mail: info@lombikkulfoldon.hu);

Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen.

Egészségügyi szolgáltató (Partner): Azon intézmény, amelyről a Felhasználó értékelést oszt meg a honlapon.

Egészégügyi szolgáltatás: Az a szolgáltatás, amelyet az adott egészségügyi szolgáltató nyújt a székhelyére vonatkozó egészségügyi szabályok alapján. A vonatkozó szabályokról Felhasználó Partnertől tud tájékozódni.

Értékelés: A Felhasználó által megosztott információtartalom az adott egészségügyi szolgáltatóról.

3. A szolgáltatás tartalma, értékelések

3.1. Szolgáltató az alábbi szolgáltatást nyújtja Felhasználó részére:
3.2. A Szolgáltató biztosítja a Honlapot a Felhasználó részére, aki azon keresztül tudja megosztani más Felhasználókkal a Partnerről szóló értékelését.
3.3. A szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges regisztráció, kizárólag az ellátás időpontja (év/hónap) kitöltése kötelező minden más válasz adása opcionális.

4. Az értékelésekkel és a Honlap használatával kapcsolatos irányelvek

4.1. Az értékelések nem tartalmazhatnak:
  1. obszcén nyelvezetet
  2. bármilyen az egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyzet beazonosítását segítő adatot
  3. orvos/szakember/egészségügyi dolgozó nevét
  4. szexuális tartalmú szöveget
  5. diszkriminatív, fenyegető - vagy gyűlöletbeszédet
  6. illegális tevékenységre történő utalást
  7. vallási, politikailag érzékeny témákat
  8. magyartalan, hibás megfogalmazásokat, szöveget
4.2. Amennyiben a 4.1. pontban foglaltak nem valósulnak meg, abban az esetben a Szolgáltató gyakorolhatja moderálási jogkörét és a Felhasználó értesítése nélkül törölheti az értékelést.
4.3. A Felhasználót teljeskörű felelősség terheli azért a tartalomért, amelyet a Honlapon elhelyez. A Szolgáltató a Felhasználó által közzétett tartalomért nem vállal felelősséget.
4.4. A Szolgáltató a Felhasználó által közzétett értékeléstől számítva 5 évig megőrzi a Felhasználó beazonosítására alkalmas IP címét. Az IP cím felhasználására és kiadására kizárólag a Szolgáltató által lefolytandó Felhasználó azonosítására és/vagy hatósági, bírósági eljárás céljából kerülhet sor.

5. Panaszok kezelése

5.1. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén info@lombikkulfoldon.hu e-mail címre megküldött e-mailben veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Felhasználó bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja.

6. Jogi nyilatkozat

6.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlap, vagy annak bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet. Különösen tilos a Honlapon található adatokat, automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, és felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli és kifejezett engedélye hiányában.
6.2. A Honlapon elhelyezett apróhirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a szolgáltatás feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Honlapon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik Honlapon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is. Továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely Felhasználó zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Honlapon elhelyezett egészségügyi szoláltatót tartalmazó hirdetés, azon belül a keresési eredmények sorrendje csakis kizárólag a Partner által megfizetett rangsorolástól függ, arra nincs hatással a Felhasználó által közzétett értékelés és az egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minősége.
7.2. Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar törvények alapján lettek meghatározva és a szerint kezelendők. Ezen szabályokra és feltételekre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozó bármely vitás kérdés kizárólag a Budai Központi Kerületi Bíróságon, értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszéken tárgyalható meg.
7.3. Amennyiben a jelen szabályok és feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű, vagy azzá válik, az összes többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés továbbra is alkalmazandó, amennyire a hatályos törvény megengedi. Ebben az esetben Felhasználónak el kell fogadnia egy az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezéshez hasonló rendelkezést, amennyiben az a szabályok és feltételek szekcióban meghatározott tartalommal és célokkal összhangban áll.
7.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az itt leírt felhasználási feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokat Szolgáltató a weboldalon teszi közzé.